banner

Vị trí đang tuyển

IOT DeveloperMới
 • Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nộ
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng R&D
Thiết kế phần cứngMới
 • Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nộ
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng R&D
Kỹ thuật phần cứngMới
 • Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nộ
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng R&D
TesterMới
 • Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nộ
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng R&D
Tuyển dụng nhân viên kinh doanhMới
 • Nơi làm việc: Hà Nội- HCM
 • Thời gian: Toàn thời gian cố định
 • Số lượng: 10
 • Phòng/ban: Phòng kinh doanh
Tuyển nhân viên lắp ráp sản phẩmMới
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Thời gian: Toàn thời gian cố định
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng sản xuất

GỬI THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Xin cám ơn!

Facebook
Hỗ trợ
Tài liệu
0904 665 965